1) Categorie de funcții care asigură creșterea și dezvoltarea organismelor  a) de nutriție b) de relație c) de reproducere 2) Fotosinteza este : a) un proces prin care alimentele sunt transformate în nutrimente b) un proces de sinteză a substanțelor organice din substanțe anorganice c) procesul prin care celulele unui organism obțin energie 3) În fotosinteză plantele produc: a) substanțe organice și CO2 b) substanțe organice și O2 c) substanțe organice și apă d) substanțe anorganice și O2 4) Tip de nutriție specifică organismelor care se hrănesc cu substanțe organice obținute din cadavre : a) heterotrofă saprofită b) autotrofă c) heterotrofă parazită d) mixotrofă 5) Stabilește tipul de nutriție pentru organismul din imagine: a) autotrofă prin fotosinteză b) heterotrofă,saprofită c) mixotrofă,simbiontă 6) Prin digestie substanțele complexe din alimente sunt transformate în nutrimente.Digestia începe: a) în cavitatea bucală b) în faringe c) în intestinul subțire d) în stomac 7) Substanțele organice care sunt absorbite direct de celule ,fără a suferi modificări în timpul digestiei sunt: a) lipidele b) vitaminele c) glucidele d) proteinele 8) Alege toate răspunsurile corecte referitoare la fiere : a) este depozitată în vezica biliară b) ete un lichid care determină emulsionarea grăsimilor c) conține enzime d) se numește și bilă e) este cea mai mare glandă din corp 9) Prin ce organ al sistemului digestiv nu trec alimente ? a) esofag b) stomac c) ficat d) intestin subțire 10) Identifică organul după descriere :tub musculos ce leagă faringele de stomac și se deschide în stomac prin orificiul cardia a) esofag b) faringe c) intestin subțire d) intestin gros 11) Stomacul este: a) o glandă anexă b) localizat ăn cavitatea toracică c) un organ cavitar 12) Recunoaște organele reprezentate în imagine : a) vezică biliară b) stomac c) intestin gros d) duoden e) pancreas 13) Are rol în formarea bolului alimentar : a) apendice b) cavitatea bucală c) pancreas d) stomac 14) Alege răspunsul potrivit imaginii : a) segment unde începe digestia alimentelor b) aici începe digestia proteinelor c) segment unde se face absorbția alimentelor 15) Secretă suc gastric : a) ficatul b) stomacul c) intestinul gros d) pancreasul 16) Glandă mixtă cu rol în digestie : a) pancreas b) ficat c) intestin subțire d) glande salivare e) apendice 17) Are rol în eliminarea resturilor neabsorbite : a) duoden b) intestin gros c) apendice d) jejun și ileon e) amilaza salivară 18) Identifică organul din imagine : a) ficat b) stomac c) pancreas

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?