Denumește repede primele 5 alchene, Spune pe dos metan!, Ce-i spune Moș Crăciun unui chimist?, Spune denumirile celor cei trei alcani cu formula C5 H12, Citește repede:,,O barză brează face zarvă pe o varză.", Cântă câteva versuri dintr-un cântec în care introduci cuvântul ”butenă”, Cântă în gând ,,Am o căsuță mic㨠și fă mișcările sugerate de text , Câte legături sigma se găsesc în etenă?, Câți derivați se obțin prin monoclorurarea metanului?, Câte alchene se obțin prin descompunerea termică a propanului?, Spune repede ce autori are manualul de chimie de clasa a X-a, Spune o propoziție despre polimerizare în care toate cuvintele încep cu sunetul ,,p,,, Formulează un alt sfârșit pentru povestea ,,Scufița Roșie", Spune trei cuvinte care să rimeze cu cuvântul ,,pentenă", Ce fel de izomeri sunt 1-butena și 2-metilpropena?, Care este denumirea corectă a radicalului CH2 = CH - CH2 - ?, Prin cracarea propanului se obține propenă sau etenă?, Ce fel de forțe intermoleculare se exercită între moleculele alcanilor?, Ce rezultă prin oxidarea metanului cu O2 la 60 atm și 400oC?, Ce produs se obține prin adiția HCl la etenă?, Este adevărat că alchenele sunt hidrocarburi cu NE=1?, Ce culoare are soluția obținută la oxidarea propenei cu K2Cr2O7 și H2SO4 ?, Ce precipitat se obține la oxidarea blândă a etenei și ce culoare are?, Numește 3 utilizări ale alcanilor, Enuntă regula lui Markovnikov, Enumeră trei reactanți pentru alcani, Cum se numesc substanțele care se adaugă pentru depistarea scăpărilor de gaze din conducte?, Ce se obține prin reacția de adiție a apei la etenă?, Cum se modifică culoarea soluției la oxidarea blândă a propenei?, Ce soluție se mai numește și reactiv Baeyer?.

Roata provocărilor - Alcani și Alchene

Tema

Opţiuni

Clasament

Roata aleatoare este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?