Creează lecții mai bune mai repede
A). ( 54 + a ) : 2 = 40 B. 820 : 4 - f = 148 C. h - 640 : 2 = 507, Calculează câtul dintre produsul numerelor 220 și 3 și diferența numerelor 102 și 96, apoi împarte numărul obținut la 11, Calculați: a) 319 X 3 - 146 X 2 = b) 639 : 3 - 484 : 4 + 110 : 10 =   c) 9 785 : 64 = , Scrie numerele mai mici decât 90 801 dar cel mult egale cu 90 798, Citește numerele a) 300 991 b) 1 000 001 c) 74 321, Comparați:  254 : 2 și 254 X 2, Scrieți cu cifre romane numarul 1840, Rotunjiți nr. 475 326 la a) zeci de mii b) sute c) la zeci.

Tema

Opţiuni

Clasament

Roata aleatoare este un șablon deschis. Nu generează scoruri pentru un clasament.

Comutare șablon

Activități interactive