Izomerul cis, Formula generală a alchenelor este - CnH2n, Radicalul etenil/vinil este:, Radicalul proprnil/alil este, Butena are formula: - C4H8, Butanul are formula: - C4H10, Este în stare lichidă: - pentena, Izomerul de catenă al butenei este: - izobutena (2-metil propenă), Izomerul de poziție al butenei este: - 1-butena,

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?