Creează lecții mai bune mai repede
1) Fă corespondența între icoană Tăierea împrejur a Domnului? a) 1 ianuarie b) 2 Martie c) 28 ianuarie d) 7 ianuarie e) 6 august f) 17 mai 2) Pe ce dată se sărbătorește Pogorârea Duhului Sfânt? a) 20 de zile de la Înviere b) 20 de zile de la Înviere c) 60 de zile de la Înviere d) 50 de zile de la Înviere e) 40 de zile de la înviere f) 35 de zile de la înviere 3) Asociază icoana care corespunde și data la care se prăznuiește Botezul Domnului?  a) 7 Ianuarie b) 5 Ianuarie c) 30 Ianuarie d) 2 Februarie e) 6 Februarie f) 6 Ianuarie 4) Nașterea Domnului sau Crăciunul găsește icoana potrivită? a) Ce știi despre Nașterea Domnului? b) Pe ce dată se sărbătorește Crăciunul? c) Unde a fost născut Iisus Hristos? d) Ce tradiții știi de Crăciun? e) Cum ne pregătim pentru Nașterea Domnului?  f) Când mergem cu Colinda? 5) Întâmpinarea Domnului pe ce dată sărbătorim și ce știi despre această sărbătoare? a) 2 Februarie b) 2 Martie c) 21 Mai d) 23 Martie e) 2 Februarie f) 21 iulie 6) Care sunt cele mai importante praznice impărătești? a) Fecioare Maria b) Mântuitorului Iisus Hristos c) Persoanelor Sfintei Treimi d) Sfântului Ioan Botezătorul e) Intrarea Domnului în Ierusalim f) Duminica Pogorârii Duhului 7) De cine a fost botezat Domnul Iisus Hristos? a) Sfântul Vasile b) Moise c) David d) Sfântul Ioan e) Arhanghelul Mihail f) Sfântul Gheorghe 8) De cine a fost întâmpinat Iisus Hristos când a fost dus la Templu de Fecioara Maria? a) Iosif b) Moise c) Avraam d) Isaia e) Simeon f) Saul 9) Care sunt Apostolii care au fost cu Mântuitorul Iisus Hristos pe Muntele Tabor? a) Marcu, Luca și Ioan b) Matei, Marcu, Luca și Ioan c) Petru, Pavel și Ioan d) Petru, Ioan și Iacov e) Iacov, Ioan și Luca f) Luca, Filip și Andrei 10) Ce sunt Praznicile împărătești? a) Sărbătoare închinata Persoanelor Sfintei Treimi b) Sărbătoare de bucrie c) Sărbătoare închinată Mântuitorului d) Sărbătoare închinată Sfântului Duh e) Sărbătoare închinata Maicii Domnului f) Sărbatoare închinată lui Dumnezeu 11) Când se sărbătorește Intrarea Domnului în Ierusalim  a) Cu două săptămâni înainte Paștilor b) Cu o săptămână înaintea Paștilor c) Cu două zile înaintea Paștilor d) Cu nouă zile înaintea Paștilor e) Cu trei zile îniantea Paștilor f) Cu patru zile înaintea Paștilor  12) Când se sărbătorește Sfânta Treime? a) Duminica b) A treia zi după Rusalii  c) Luni d) A doua zi după Rusalii e) A patra zi după Rusalii f) A 40 zi după Înviere

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive