Afară era foarte frig, iar fetița mergea deculță pe stradă., Fetița s-a ghemuit și s-a așezat între două case., Aprinzând un chibrit, i se păruse mai întâi că se află lângă o sobă de fier. , Apoi, la al doilea chibrit i se părea că vede o gâscă friptă., La următorul chibrit, se vedea șezând sub un pom frumos de Crăciun., În cele din urmă, i s-a părut că o are alături pe bunicuța ei., Dimineața, trecătorii au găsit-o fără suflare pe biata fetiță..

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?