Hidrocarburi saturate: n-alcani, Izoalcani, Cicloalcani , Alcooli: Alcooli, Izopropanol, Glicol, Glicerol, Compuși cu azot: Amine primare, Anilină, Amine secundare, Amine terțiare, Hidrocarburi nesaturate: Alchene, Alchine, Alcadiene, Compuși carbonilici: Aldehide, Cetone, Butanal, mentona, acroleina, acetofenona, benzofenona, Acizi carboxilici. Derivați funcționali ai acizilor carboxilici: Acizi carboxilici, Esteri, Cloruri acide, Nitrili, Amide, Anhidride acide, Acid benzoic, Acid ftalic, Hidrocarburi aromatice: Toluen, o-xilen, Naftalina, Antracen, cumen, Fenoli: Orcina, Hidrochinonă , Fenol, Rezorcină, Pirogalol, p-crezol,

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?