Acțiunile - hărtii de valoare ce atestă participarea la capitalul unei societăți și care dau dreptul deținătorului să primească dividende, Dividendele - cote-părți din profitul societăților comerciale ce se repartizează acționarilor, în funcție de profitul unității patrimoniale, Părțile sociale - valoarea bunurilor aduse ca aport în societate pentru formarea capitalului acesteia, Acțiunile deținute la entități afiliate, asociate și controlate în comun - drepturile sub formă de acțiuni sau alte titluri deținute pe termen lung în capitalul altor entități, în scopul obținerii de avantaje economice, Titluri puse în echivalență - interesele minoritare evaluate la un moment dat prin metoda punerii în echivalență, Certificatele verzi - subvenționarea din partea statului a investițiilor firmelor în surse de energie regenerabilă, Creanțe imobilizate - garanțiile, depozitele și cauțiunile depuse de entitate la terți,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?