1) Cum se numește reacția prin care se rup legăturile C-C? a) substituție b) Izomerizare c) cracare d) piroliza 2) Cum se numește compusul halogenat al metanului obținut prin adăugarea a 3 moli de clor și la ce este utilizat? a) Clorometan - agent frigorific b) Triclorometan- solvent organic c) Tetraclorometan- anestezic local d) Clorura de metin- anestezic în chirurgie, somnifer 3) De ce alcanii se mai numesc și parafine? a) Au afinitate mare b) Au reactivitate mica c) Au nesaturarea 0 4) Câți produși se obțin prin izomerizarea n-pentanului? a) 2 b) 3 c) 5 d) 1 5) Cum se mai numește propantriolul? a) Glicol b) Acroleină c) Glicerină 6) Denumiți IUPAC următoarea substanță a) 3-etil 5,5 dimetil hexan b) 4-etil 2,2 dimetil hexan c) 4 etil 2 dimetil heptan 7) Ce stare de agregare îi corespunde neopentanului? a) solid b) lichid c) gaz 8) În ce condiții are loc amonoxidarea? a) Platina la 1000 o C b) 60 atm și 400 o C c) condiții fotochimice d) Nichel la 800 o C 9) Ce se obține prin monoclorurarea etanului ? a) Clorura de etiliden b) Kelen (clorura de etil) c) Etandiol 10) În ce se dizolvă alcanii? a) Toluen b) Apă c) Acid clorhidric d) Sulfat de natriu

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?