Reacția de adiție - reacţia în care are loc desfacerea legăturii pi, iar atomii de carbon care au fost angajaţi în dubla legătură se leagă defragment din reactant., CH2= CH2 + H2 ➝ - CH3- CH3, propenă +HCl - 2-cloropropan, CH2=CH2 + HCl - CH3-CH2-Cl cloroetan, propenă + Cl2 - 1,2-dicloropropan, Reacția de polimerizare - reacția în care un număr mare din moleculele aceluiași rectant, numit monomer, se unesc pentru a forma o macromoleculă numită polimer. , nCH2=CH2  - (-CH2-CH2-)n,

Alchene- proprietăți chimice

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?