1) Ce este poligonul? a) patrulaterul cu laturile paralele b) figura geometrică alcătuită dintr-o linie frântă închisă c) paralelogramul cu un unghi drept 2) Ce este triunghiul? a) poligonul cu 3 unghiuri și 3 laturi b) poligonul cu două laturi paralele c) figura geometrică alcătuită dintr-o linie frântă închisă 3) Ce este trapezul? a) poligonul cu laturile opuse paralele b) poligonul cu 2 laturi opuse paralele c) poligonul cu laturile opuse congruente 4) Ce este paralelogramul? a) poligonul cu laturile opuse paralele și congruente b) poligonul cu două laturi paralele c) poligonul cu 4 laturi și 4 unghiuri 5) Ce este dreptunghiul? a) poligonul cu unghiurile drepte b) poligonul cu 4 laturi și 4 unghiuri c) poligonul cu laturile congruente 6) Ce este pătratul? a) poligonul cu laturile paralele b) poligonul cu laturile congruente două câte două c) dreptunghiul cu toate laturile congruente 7) Ce este rombul? a) poligonul cu 4 unghiuri și 4 laturi b) poligonul cu laturile opuse congruente c) paralelogramul cu două laturi consecutive congruente și diagonalele perpendiculare 8) Care este perimetrul paralelogramului? a) Pp = 2 (l1 + l2) sau Pp=2xl1 + 2xl2 b) Pp = 4 l c) Pp = lxl 9) Care este perimetrul pătratului? a) Pp = 4 x l b) Pp = l x l c) Pp = l x L 10) Care este formula ariei pătratului? a) Ap = 2 L x 2 l b) Ap = L x l c) Ap = l x l 11) Care este formula ariei dreptunghiului? a) Adr = L x l b) Adr = l x l c) Adr = L + l 12) Cum sunt poziționate două drepte paralele? a) nu se întâlnesc niciodată, oricât le-am prelungi b) sunt concurente c) se întâlnesc la mijloc

Elemente de geometrie - evaluare

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?