Alcani: 3 etil, 2 metil pentan, 2,2 dimetil butan, 2 metil butan, izopentan, Alchene: 2 metil propenă, izobutenă, etenă, 2 hexenă, Alchine: acetilenă, 2 pentină, propină, 1 butină,

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?