Mecanica - Studiază mișcările corpurilor și cauzele care le determină, poziția unui corp - locul în care se găsește un corp , corp de referință (reper) - corp pe care îl considerăm fix , sistem de referință (S. R.) - ansamblul format din reper și instrumente de măsură pentru distanță și durată, punct material - corp la care îi neglijăm dimensiunile, mobil - punct material care se mișcă, traiectorie - urma lăsată de un mobil în timpul mișcării, borne kilometrice - corpuri de referință pentru evenimentele care au loc pe o șosea, corp în mișcare - corp care își modifică poziția față de un reper, corp în repaus - corp ce nu își modifică poziția față de un reper, originea distanțelor - punct față de care se măsoară toate distanțele, kilometrul zero - punct în centrul unei localități , distanța parcursă - diferența dintre coordonata finală și coordonata inițială a unui mobil, durata mișcării - mărimea intervalului de timp în care se mișcă un mobil,

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?