1) Mircea cel Bătrân a fost domnitorul a) Transilvaniei b) Țării Românești c) Moldovei 2) El a domnit între anii a) 1500- 1520 b) 1486-1518 c) 1386-1418 3) Capitala Țării Românești, în timpul domniei sale, era la a) București b) Târgoviște c) Suceava 4) În lupta de la Rovine a înfrânt a) armata austriacă b) armata otomană c) armata germană 5) Armata otomană era condusă de a) Decebal b) Traian c) Baiazid Fulgerul 6) Cruciada antiotomană a avut loc la a) Nicopole b) Craiova c) Rovine 7) Anul în care a avut loc cruciada antiotomană este a) 1296 b) 1396 c) 1196 8) Sigiliul Țării Românești era a) un cap de bour b) o stea c) un cap de vultur 9) A ctitorit Mănăstirea a) Voroneț b) Cozia c) Putna 10) La Mănăstirea Cozia este înmormântat a) Vlad Țepeș b) Mihai Viteazul c) Mircea cel Bătrân 11) Vlad Țepeș a domnit între anii a) 1456-1462 b) 1457-1504 c) 1386-1418 12) A refuzat să le plătească tribut turcilor în anul a) 1457 b) 1462 c) 1459 13) Atacul de noapte de la Târgoviște a avut loc la a) 1456 b) 16/17 iunie 1462 c) 1459 14) Boierii trădători de la Târgoviște au fost puși să construiască a) Cetatea Poenari b) o biserică c) un pod 15) Cetatea de la Poenari se află în județul a) Dâmbovița b) Prahova c) Argeș 16) Această cetate a fost fortăreață contra a) boierilor b) turcilor c) tătarilor 17) Cetatea Poenari are a) 1408 trepte b) 1840 trepte c) 1480 trepte 18) Vlad Țepeș a fost întemnițat la a) Vișegrag b) Sighișoara c) Târgoviște 19) Ultima domnie a sa a durat a) 2 ani b) 2 luni c) 3 ani 20) Vlad Țepeș a fost nepotul lui a) Iancu de Hunedoara b) Ștefan cel Mare c) Mircea cel Bătrân 21) Cine era denumit "Cavalerul Dreptăţii"? a) Vlad Țepeș b) Radu cel Frumos c) Mircea cel Bătrân

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?