Textul este o înșiruire de enunțuri legate prin înțeles., Orice text are un titlu., Textele sunt scrise de autori., Un text conține mai multe alineate., Un alineat este un rând scris mai retras spre dreapta, marcând trecerea la o altă idee., Oamenii comunică oral sau în scris, transmițând informații., Convorbirea dintre doua sau mai multe persoane se numește dialog., În scris, dialogul este marcat prin folosirea liniei de dialog., Totalitatea literelor unei limbi, scrise într-o anumită ordine, se numește alfabet., În limba română există și sunete redate, în scris, prin grupuri de litere., Data se scrie în partea dreaptă a paginii., Titlul se scrie în mijlocul rândului următor datei., Numele autorului se scrie între titlu și text., Transcrierea constă în transformarea textului scris de tipar în text scris de mână., Pentru a descrie o persoana, evidențiem trăsăturile fizice și sufletești..

Știm! (Comunicare în Limba Română, clasa a II-a)

Tema

Fonturi

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?