1) Suma numerelor 25 și 36 este: a) 51 b) 61 c) 71 2) Suma numerelor 68 și 27 este: a) 75 b) 85 c) 95 3) Suma numerelor 54 și 26 este: a) 90 b) 80 c) 100 4) Suma numerelor 33 și 38 este: a) 72 b) 73 c) 71 5) Dacă îl mărim pe 46 cu 19, obținem: a) 27 b) 65 c) 55 6) Dacă îl mărim pe 66 cu 24, obținem: a) 50 b) 42 c) 90 7) Dacă adăugăm 35 la 28, obținem: a) 64 b) 63 c) 7 8) Dacă adăugăm 27 la 38, obținem: a) 11 b) 65 c) 56 9) Diferența numerelor 60 și 22 este: a) 38 b) 82 c) 48 10) Diferența numerelor 80 și 53 este: a) 37 b) 27 c) 23 11) Diferența numerelor 55 și 28 este: a) 83 b) 55 c) 27 12) Diferența numerelor 73 și 25 este: a) 48 b) 98 c) 52 13) Dacă din jumătatea lui 60 luăm 8, obținem: a) 22 b) 52 c) 42 14) Dacă din jumătatea lui 80 luăm 28, obținem: a) 100 b) 12 c) 88 15) Dacă adunăm 18 la succesorul lui 45, obținem: a) 27 b) 63 c) 64 16) Dacă scădem 24 din predecesorul lui 71, obținem: a) 46 b) 47 c) 48 17) Dacă scădem 16 din inversul lui 17, obținem a) 1 b) 55 c) 33 18) Dacă adunăm 38 la inversul lui 45, obținem: a) 83 b) 16 c) 92 19) Dacă adunăm cel mai mic număr impar format din ZU cu 59, obținem: a) 70 b) 72 c) 59 20) Dacă scădem 65 din cel mai mare număr format din zeci, obținem: a) 35 b) 25 c) 15

Adunarea și scăderea numerelor 0-100, cu trecere peste ordin

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?