Creează lecții mai bune mai repede
22 - 17+ 5, 23 - 8 +15, 32 - 25+ 7, 50 - 22+28, 56 - 37+19, 87 - 58+29, 33 - 19+14, 60 - 15+45, 62 - 33+29, 81 - 48+33,

Adunarea numerelor 0-100, cu trecere peste ordin

Comutare șablon

Activități interactive

Clasament

Activități similare din Comunitate

Comutare șablon

Activități interactive