Creează lecții mai bune mai repede
1) Suma numerelor 22 și 7 este: a) 31 b) 42 c) 29 d) 13 2) Numărul cu 10 mai mare decât 15 este: a) 41 b) 25 c) 13 d) 51 3) Succesorul lui 35 este: a) 38 b) 50 c) 36 d) 41 4) Predecesorul lui 44 este: a) 81 b) 78 c) 82 d) 43 5) Dacă măresc numărul 73 cu 2, obțin: a) 75 b) 40 c) 30 d) 49 6) Șirul ordonat crescător este: a) 27, 25, 20, 49 b) 25,27,28,29 c) 17, 28, 13, 46 d) 45, 46, 30, 15 7) Șirul format numai din numere pare este: a) 12, 15, 22, 47 b) 13, 17, 49, 28 c) 62, 66, 78, 80 d) 36, 38, 42, 53 8) Cel mai mare număr par de două cifre este: a) 98 b) 96 c) 100 d) 90 9) Cel mai mic număr par de două cifre identice este: a) 10 b) 12 c) 22 d) 20 10) Cel mai mare număr de o cifră este: a) 8 b) 9 c) 10 d) 99 11) Ana are 15 mere iar Maria are 3 mere. Cate mere au cele doua fete in total ? a) 15 + 3 = 18 mere b) 15 - 3 = 18 mere c) 15 - 3 = 12 mere 12) Rezultatul adunarii se numeste : a) diferenta b) suma c) termen 13) Numerele care se aduna se numesc: a) termeni b) scazatori c) diferente d) adunari

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive