1) Clasicismul promovează: a) ideile de echilibru şi armonie a fiinţei umane b) factorul emoţional, al imaginaţiei, al sensibilităţii c) stările de angoasă, de melancolie d) admiraţia naturii participative 2) Romantismul promovează: a) evadarea prin vis din realitate b) subiectivitatea, spontaneitatea c) factorul emoţional, al imaginaţiei, al sensibilităţii d) ideile de echilibru şi armonie a fiinţei umane 3) Nu este reprezentant al Clasicismului: a) Molliere b) Mihail Kogălniceanu c) Boileau d) La Fontaine 4) Este reprezentant al Clasicismului: a) Leopardi b) Puşchin c) I.L. Caragiale d) Lermontov 5) Nu este reprezentant al Romantismului: a) Delacrois b) Vasile Alecsandri c) Mihai Eminescu d) Ioan Slavici 6) Un reprezentant al Romantismului este: a) I.H. Rădulescu b) La Fontaine c) Ion Creangă d) Ioan Budai-Deleanu 7) Individul clasic este utopia: a) unui om complet anormal b) unui om perfect sănătos trupeşte şi sufleteşte c) unui om dezechilibrat şi bolnav 8) Individul romantic este utopia: a) unui om perfect sănătos trupeşte şi sufleteşte b) unui om voinic c) unui om complet anormal-excepţional, dezechilibrat şi bolnav d) unui om cu sensibilitate şi intelect exacerbate la maxim 9) Personajul clasic este: a) sănătos, cu o sănătate de gladiator b) maladiv, infirm, tuberculos, nebun, orb, lepros c) viril, calm, cugetat d) feminin, impulsiv, sentimental, plângăreţ 10) Romanticul este: a) viril, calm, cugetat b) sănătos, cu o sănătate de gladiator c) maladiv, infirm, tuberculos, nebun, orb, lepros d) feminin, impulsiv, sentimental, plângăreţ 11) Clasicii se inspiră din: a) istoria medievală, nobilimea, membrii familiei regale b) filosofia austriacă c) tradiţie, folclor, natura patriei 12) Sursele de inspiraţie ale Romantismului sunt: a) istoria medievală, nobilimea, membrii familiei regale b) natura, folclorul, istoria naţională c) copilăria, adolescenţa 13) Partea zilei preferate de către clasici este: a) noaptea b) dimineaţa devreme c) amiaza 14) Romanticul preferă: a) noaptea b) prânzul c) amiaza 15) Clima clasică este: a) furtună, ploaie b) secetă, regim torid c) cutremur, vulcani d) cea a unei primăveri convenţionale, meridionale 16) Clasicul: a) suferă de incuriozitate b) tinde la conservarea formelor – genuri literare, teme c) imită modele d) suferă de nelinişte, vagabondaj şi exploraţie 17) Romanticul a) suferă de nelinişte, vagabondaj şi exploraţie b) inventează c) tinde la conservarea formelor – genuri literare, teme d) fuge de constrângeri şi răsuceşte genuri, teme, metri 18) Figura de stil specifică romantismului este: a) metafora b) antiteza c) comparaţia d) epitetul 19) Temele romantismului sunt: a) istoria, timpul, condiţia omului de geniu, iubirea şi natura b) istoria, averea, timpul, condiţia omului de geniu, moartea c) istoria, timpul, familia, condiţia omului de geniu, moartea 20) În viziunea clasicilor: a) creația este dominată de obiectivitate b) arta este expresie a sentimentelor c) arta este expresie a rațiunii d) creația se bazează pe imaginație 21) În viziunea romanticilor: a) creația este dominată de obiectivitate b) arta este expresie a rațiunii c) arta este expresie a sentimentelor d) creația se bazează pe imaginație 22) Versurile ”...sub fruntea-i viitorul şi trecutul (...),Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă” fac parte din: a) Zburătorul, I.H. Rădulescu b) Scrisoarea a III-a, M. Eminescu c) Scrisoarea I, M. Eminescu d) Scrisoarea a V-a, M. Eminescu 23) Figura de stil din versul ”Căci sub fruntea-i viitorul şi trecutul se încheagă” este: a) aliterația în i b) antiteza viitorul și trecutul c) epitetul fruntea viitorul d) metafora viitorul și trecutul 24) Două teme și două motive identificate în versurile alăturate sunt: a) istoria și mitologia/ focul, plopii b) familia și banul / norii și luna c) iubirea și natura/ plopul și stelele d) adâncul și durerea/ stelele și luna

Clasament

Tema

Opţiuni

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?