Creează lecții mai bune mai repede
True: 12, 0, 18, 10, 16, 4, 20, 8, 2, False: 1, 5, 13, 3, 11, 19,

Numere naturale pare de la 0 la 20

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive