1) Ce sunt alchinele? a) hidrocarburi nesaturate, ciclice cu leg. tripla; b) hidrocarburi saturate, liniare, cu leg. tripla; c) hidrocarburi nesaturate, aciclice cu leg. tripla; d) hidrocarburi nesaturate, aciclice cu leg.dubla; e) hidrocarburi saturate, aciclice; f) saruri; 2) Care este formula generala a alchinelor? a) CnH2n+2; b) CnH2n-2; c) CnH2n d) CnH2; e) CnH2n+4; f) CnH2n-1; 3) Care sunt tipurile de izomerie prezente la alchine cu n>4? a) izomerie de catena; b) izomerie geometrica; c) izomerie de pozitie si izomerie geometrica; d) izomerie de catena si de pozitie; e) izomerie de pozitie; f) izomerie de catena si izomerie geometrica; 4) Alchina care se incadreaza in formula CnHn+1: a) etina; b) 1-butina; c) propina; d) 2-pentina; e) 1-pentina; f) 3-metil-1-butina; 5) Care sunt reactiile caracteristice ale alchinelor? a) reactiile de aditie; b) reactiile de substitutie;  c) reactiile de ardere; 6) Care este temperatura flacarii in urma arderii acetilenei in oxigen? a) 1000 grade C; b) >2500 grade C; c) >3000 grade C d) 100 grade C; e) 37 grade F; f) 0 grade C; 7) Care este formula acetilenei? a) C3H6; b) C6H4; c) C2H2; d) C4H6; e) C4H2; f) C3H4; 8) Care sunt proprietatile fizice ale acetilenei? a) un gaz mai usor decat aerul, fara miros, putin solubil in apa; b) un gaz mai greu dacat aerul, si fara miros; c) greu solubil in apa si cu miros intepator; d) cu miros intepator si usor solubil in apa; e) solubil in apa si fara miros; f) un gaz mai usor decat aerul, si cu miros intepator; 9) Care este al patrulea termen din seria alchinelor? a) 1-pentina; b) propina; c) 2-butina; d) etina; e) heptina; f) 2-pentina; 10) Cum se numeste reactia in care un gaz se adauga intr-un lichid? a) ardere; b) barbotare; c) dihalogenare; d) halogenare; e) absorbtie; f) aditie;

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?