Poliaditia este aditia ____ a mai multor molecule ____ de monomer.

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?