1) Alchinele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice care contin în molecula lor o dubla legatura intre doi atomi de carbon. a) Adevarat. b) Fals. 2) Formula generala a alchinelor este: a) CnH2n. b) CnH2n+2. c) CnH2n-2. 3) Care este sufix-ul alchinelor. a) -ina. b) -ena. c) -an. 4) Cum se numeste alchina cu formula C3H4. a) Propina. b) Butina. c) Butan. 5) Acetona se obtine prin aditia apei la: a) Propena. b) Propina. 6) Reactiile caracteristice alchinelor sunt reactiile de: a) substitutie. b) aditie. c) ardere. 7) Carbidul CaC2 este un compus: a) ionic. b) covalent. 8) Cum se numeste substanta cu formula: a) 4-metil-2pentena. b) 3-metil-1butina. c) 2-butina. d) 2-metil-3-hexina. e) 3,4-dimetil-1-hexina. f) 1-butina. 9) Cum se numeste substanta cu formula: a) 4-metil-2pentena. b) 3-metil-1butina. c) 3,4-dimetil-1-hexina. d) 2-metil-3-hexina. e) 2-butina. f) 1-butina.

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?