Сообщество

Примеры из нашего сообщества

li/gli
li/gli
Викторина
I CAN - I CAN'T
I CAN - I CAN'T
Викторина
MEMORY: school objects
MEMORY: school objects
Совпадающие пары
Memory Sonic 8 coppie
Memory Sonic 8 coppie
Совпадающие пары
GIOCHI DI LOGICA
GIOCHI DI LOGICA
Викторина
GN o N?
GN o N?
Викторина
B / D  b / d
B / D b / d
Викторина
RISPONDI A PIACERE CAA
RISPONDI A PIACERE CAA
Викторина
Parliamo di... Abitudini
Parliamo di... Abitudini
Откройте поле
MATCH THE RIGHT DAY
MATCH THE RIGHT DAY
Найди пару
COLPISCI BABBO NATALE!
COLPISCI BABBO NATALE!
Ударь крота
Cigno cartesiano
Cigno cartesiano
Диаграмма с метками
PRIMA DOPO INFINE - Prima primaria
PRIMA DOPO INFINE - Prima primaria
Групповая сортировка
Frequency adverbs.
Frequency adverbs.
Викторина
SINGOLARE / PLURALE
SINGOLARE / PLURALE
Викторина
Proprietà ASSOCIATIVA
Proprietà ASSOCIATIVA
Найди пару
TANTI QUANTI
TANTI QUANTI
Викторина
I NUMERI FINO A 20
I NUMERI FINO A 20
Викторина
FRASI SVO
FRASI SVO
Викторина
CIRCLE TIME - RACCONTIAMO LE VACANZE!
CIRCLE TIME - RACCONTIAMO LE VACANZE!
от
Откройте поле
Quali oggetti hai visto?
Quali oggetti hai visto?
Смотрите и запоминайте
RETICOLO E POSIZIONI
RETICOLO E POSIZIONI
Викторина
NUMERI E QUANTITA'
NUMERI E QUANTITA'
Найди пару
COMPRENSIONE
COMPRENSIONE
Викторина
Present Continuous / Present Simple
Present Continuous / Present Simple
Групповая сортировка
Восстановить автоматически сохраненное: ?