1) Pisac povijestica je: a) Petar Preradović b) August Šenoa c) Ivan Mažuranić 2) Likovi Rade i Zele su: a) Iz Kamenih svatova b) Iz postolara i vraga c) Iz Kugine kuće 3) Nesretna ljubav i kletva tema je: a) Kamenih svatova b) Postolara i vraga c) Propast Venecije 4) Postolar se predaje vragu da bi: a) Bio još bogatiji b) Se izbavio iz bijede 5) Vrag po postolara dolazi: a) Svakih pet godina b) Svakih osam godina c) Svakih sedam godina 6) Janja je nesretna: a) Zbog bolesti oca b) Zbog nesretne ljubavi 7) Svatovi se pretvaraju: a) U patuljke b) U kamen c) U divove 8) Jela je Kugu srela: a) Ispod lipe b) Ispod hrasta c) Ispod kruške

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?