onomatopeja - stilska figura oponašanja zvukova iz prirode, epitet - ukrasni pridjev, metafora - stilska figura prenesenog značenja, personifikacija - davanje ljudskih osobina životinjama, biljkama i predmetima, asonanca - stilska figura ponavljanja samoglasnika radi ritmičnosti, aliteracija - stilska figura ponavljanja suglasnika radi ritmičnosti, uvod, zaplet, vrhunac, rasplet - dijelovi fabule, fabula - slijed događanja u književnom djelu, drama - književni rod koji je namijenjen izvođenju na pozornici, lirika - književni rod koji se temelji na osjećajima, epika - književni rod koji se temelji na događajima, didaskalije - upute za izvođenje dramskog djela , katren - četverostih, tercina - trostih, opkoračenje - stilska figura u kojoj se značenje jednog stiha prenosi u drugi, lirska ljubavna pjesma - izražava ljubavne osjećaje, lirska domoljubna pjesma - izražava osjećaje ljubavi i privrženosti domovini,

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?