1) Složen glagolski oblik kojim izričemo prošle radnje, npr. Pogledali smo film. a) PLUSKVAMPERFEKT b) AORIST c) PERFEKT d) FUTUR DRUGI 2) Jednostavan glagolski oblik kojim izričemo sadašnje radnje. a) PFERFEKT b) FUTUR PRVI c) IMPERFEKT d) PREZENT e) FUTUR DRUGI f) AORIST 3) Jednostavno prošlo svršeno glagolsko vrijeme. a) PLUSKVAMPERFEKT b) PREZENT c) IMPERFEKT d) AORIST 4) budem, budeš, bude, budemo, budete, budu a) FUTUR DRUGI b) AORIST c) PERFEKT d) PREZENT 5) Učenici su pročitali lektiru. a) PLUSKVAMPERFEKT b) FUTUR PRVI c) IMPERFEKT d) PERFEKT 6) sam, si, je, smo, ste, su a) PREZENT b) PERFEKT c) PLUSKVAMPERFEKT d) FUTUR PRVI 7) jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu  a) PERFEKT b) AORIST c) PREZENT d) FUTUR PRVI 8) Danas napisah pjesmu. a) AORIST b) PERFEKT c) PLUSKVAMPERFEKT d) IMPERFEKT 9) Jednostavno prošlo nesvršeno vrijeme. a) PREZENT b) IMPERFEKT c) FUTUR DRUGI d) AORIST 10) Pretprošlo složeno glagolsko vrijeme. a) IMPERFEKT b) PERFEKT c) PLUSKVAMPERFEKT d) PREZENT 11) Mirko dugo razgovaraše s prijateljem. a) PREZENT b) FUTUR PRVI c) IMPERFEKT d) AORIST e) PERFEKT f) PLUSKVAMPERFEKT 12) bijah bio / bio si bio a) PLUSKVAMPERFEKT b) PERFEKT c) IMPERFEKT d) FUTUR PRVI 13) Složen glagolski oblik kojim izričemo buduće radnje a) PREZENT b) IMPERFEKT c) FUTUR PRVI d) PLUSKVAMPERFEKT 14) budem bio a) FUTUR DRUGI b) FUTUR PRVI c) IMPERFEKT d) PERFEKT e) PREZENT f) AORIST 15) bio je a) IMPERFEKT b) FUTUR PRVI c) PERFEKT d) PLUSKVAMPERFEKT e) FURUR PRVI f) PREZENT 16) bit ću a) IMPERFEKT b) PREZENT c) AORIST d) FUTUR PRVI e) FUTUR DRUGI f) PERFEKT 17) Složen glagolski oblik kojim izričemo predbuduće glagolske radnje. a) FUTUR DRUGI b) PREZENT c) IMPERFEKT d) PLUSKVAMPERFEKT e) FUTUR PRVI f) AORIST 18) ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će a) FUTUR PRVI b) PREZENT c) AORIST d) IMPERFEKT e) FUTUR DRUGI f) PERFEKT 19) Složen glagolski oblik kojim izričemo radnje koje će se u budućnosti istovremeno dogoditi s nekom drugom budućom radnjom.  a) PREZENT b) PERFEKT c) AORIST d) PLUSKVAMPERFEKT e) FUTUR PRVI f) FUTUR DRUGI 20) ću biti a) PREZENT b) PERFEKT c) AORIST d) IMPERFEKT e) FUTUR PRVI f) FUTUR DRUGI 21) Tvorimo ga od svršenoga prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog. a) FUTUR PRVI b) FUTUR DRUGI c) PREZENT d) PERFEKT e) PLUSKVAMPERFEKT f) IMPERFEKT 22) Tvorimo ga od nenaglašenog prezenta pomoćnoga glagola htjeti i infinitiva. a) FUTUR PRVI b) FUTUR DRUGI c) PERFEKT d) PLUSKVAMPERFEKT 23) Kada pomoćni glagol dolazi iza infinitiva, ne pišemo završno ,,i“. a) FUTUR PRVI b) FUTUR DRUGI c) PERFEKT d) PLUSKVAMPERFEKT 24) Tvorimo ga od nesvršenog nenaglašenog prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog. a) PLUSKVAMPERFEKT b) PERFEKT c) FUTUR DRUGI d) PREZENT 25) hoću, hoćeš, hoće, hoćemo, hoćete, hoće a) PREZENT b) PERFEKT c) FUTUR PRVI d) FUTUR DRUGI 26) Tvorimo ga dodavanjem nastavaka osnovi svršenih i dvovidnih glagola. a) PREZENT b) PERFEKT c) AORIST d) IMPERFEKT 27) bih, bi, bi, bismo, biste, bi(še) a) PREZENT b) PERFEKT c) AORIST d) IMPERFEKT 28) Tvorimo ga dodavanjem nastavaka (-ah, -jah, -ijah) osnovi nesvršenih i dvovidnih glagola. a) PREZENT b) AORIST c) IMPERFEKT 29) bijah, bijaše, bijaše, bijasmo, bijaste, bijahu a) IMPERFEKT b) AORIST c) PREZENT d) PERFEKT 30) Tvorimo ga od perfekta ili imperfekta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog. a) PERFEKT b) PLUSKVAMPERFEKT c) FUTUR PRVI d) FUTUR DRUGI 31) htio je a) PREZENT b) PERFEKT c) AORIST d) PLUSKVAMPERFEKT e) FUTUR DRUGI 32) Uspješno ću riješiti sve zadatke. a) PREZENT b) PERFEKT c) FUTUR PRVI d) FUTUR DRUGI 33) Učenici vole Hrvatski jezik. a) PREZENT b) PERFEKT c) FUTUR PRVI d) IMPERFEKT 34) Označi glagolska vremena koja uočavaš u sljedećoj rečenici: Kad dođosmo, on je već bio otišao. a) PREZENT b) PERFEKT c) PLUSKVAMPERFEKT d) IMPERFEKT e) AORIST f) FUTUR PRVI 35) Označi glagolska vremena koja uočavaš u sljedećoj rečenici: Tko bude marljivo vježbao, naučit će sva glagolska vremena. a) PREZENT b) PERFEKT c) PLUSKVAMPERFEKT d) AORIST e) FUTUR PRVI f) FUTUR DRUGI

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?