prezent - Kojim se glagolskim vremenom izriče sadašnjost?, htio je - Muški oblik glagola htjeti u 3. os. jd., ugledasmo - Aorist,1. os. mn. glagola ugledati, osmo - Koji je nastavak 1. os. mn. u aoristu kad osnova završa zatvornikom?, Futur drugi - Koje gl. vrijeme izriče predbudću radnju?, Pluskvamperfekt - Koje gl. vrijeme izriče radnju koja se dogodila prije neke druge radnje?, hodati - Futur prvi,1. os. mn. glagola hodati, Imperfekt - Glagolsko vrijeme koje ima 3 vrste nastavaka a jedan od njih ide: -ah,-aše,-aše,-asmo,-aste-ahu., netočno - Točno ili netočno napisana rečenica:"Ona mu je htijela pomoći.", došao - Pluskvamperfekt,1. os. jd. glagola doći, Budeš - Futur drugi,2. os. jd. glagola biti, jed - Prezentska osnova od glagola jesti., podigoše - Aorist,3. os. mn. glagola podići, jednostavni - Aorist je _________ glagolski oblik., jotacija - Koja se glasovna promjena događa u zadanom primjeru: nos+jah=nošah,

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?