Što je crkva, a što je Crkva?, Tko vodi Crkvu , a tko njome upravlja na zemlji?, Što slavimo na blagdan duhova i što se tada dogodilo?, Nabroji i objasni 3 slike Crkve ?, Pastiri Kristove Crkve su : P _______, B___________ i S____________ ., Objasni što je sakrament svetog reda?, Isus daje apostolima vlast da u Crkvi: N__________, P __________ i U ______________ . , Koji pastiri Kristove Crkve su nasljednici apostola?, Što je crkveni kler?, Što je celibat i tko ga živi?, Što sve znaš o papi?, Kako se zove najveća nadbiskupija u Hrvatskoj?, Nabroji 3 crkvena reda?, Koje sakramente svećenici mogu podijeliti?, Kako se zove pomoćnik biskupa?, Što sve znaš o župama?, Poredaj crkvene jedinice od najveće do najmanje - župa,Crkva, biskupija?, Što je crkveni red?, Koja su 3 redovnička zavjeta?, Tko su vjernici laici i što sve mogu raditi u Crkvi?.

III. Crkva - novi Božji narod ( 6.razred)

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Случайное колесо — это открытый шаблон. Он не создает баллы для таблицы лидеров.

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?