Prezent je sadašnje vrijeme, Prezent se tvori osnovom i nastavcima -am,-jem,-im,-em, Perfekt je prošla radnja, Perfekt se tvori pomoću pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog, Futur I.je buduće vrijeme, Futur I.tvori se infinitivom i pomoćnim glagolom htjeti, Aorist je prošlo vrijeme, Aorist se tvori osnovom i nastavcima -h,-oh, Imperfekt je prošlo nesvršeno vrijeme, Imperfekt se govori pomoću osnove i nastavaka -ah,-jah,-ijah, Pluskvamperfekt je pretprošlo vrijeme, 1. Tvorba: pluskvamperfekta je pomoću perfekta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog, 2.tvorba :pluskvamperfekta je pomoću imperfekta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog, Imperativ je zapovjedni način, Imperativom se izriče molba,zabrana i tvori se pomoću osnove i nastavka -i,-imo,-ite,-j,-imo,-jte, Glagolska imenica tvori se pomoću osnove i nastavka -je, Glagolski pridjev radni tvori se od osnove i nastavka -ao,-o,-li,-le,-lo,-la, Glagolski pridjev trpni tvori se od osnove i nastavka -t,-en,-em,

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?