1) Prezent je koje vrijeme:  a) Sadašnje b) Prošlo c) Buduće 2) U kojem je vremenu glagol osjetio sam: a) Imperfekt b) Aorist c) Perfekt 3) Imperfekt je: a) sadašnje nesvršeno vrijeme b) prošlo nesvršeno vrijeme c) sadašnje svršeno vrijeme d) prošlo svršeno vrijeme 4) Odredi vrijeme glagolu: će ozdraviti a) Futru prvi b) Futur drugi c) Prezent 5) Kako se zove glagolski način kojim se izriče želja: a) Kondicional b) Imperativ c) Futur drugi

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?