1) Kako se Dubrovnik nazivao na latinskom jeziku? a) Dubrava b) Dubrovnik c) Ragusium d) Ragusa e) Neznam... 2) Kada je Dubrovnik postao hrvatski grad? a) u 15. stoljeću b) u 14. stoljeću c) u 16. stoljeću d) u 20. stoljeću e) Nemam pojma 3) Kada se dogodio potres u Dubrovniku? a) 1666. b) 1661. c) 1526. d) Dogodit će se uskoro... 4) Kako se naziva zaštitnik Dubrovnika? a) sv. Antun b) sv. Vlaho c) sv. Donat 5) Koji ban je sklopio ugovor s Dubrovčanima i kada? (2 su točna odgovora) a) ban Karlo iz Bosne b) ban Kulin iz Srbije c) ban Kulin iz Bosne d) Potkraj 12. stoljeća e) u 13. stoljeću f) Potkraj 11. stoljeća 6) Kome su plaćali danak? a) Osmanlijama b) Bosni c) Sloveniji d) Srbima 7) Kada se Dubrovnik počeo nazivati republikom? a) sredinom 15. st. b) sredinom 14. st. c) krajem 14. st.

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?