asonanca - Stilsko sredstvo ponavljanja istih samoglasnika u stihu., personifikacija - Stilsko sredstvo kojim prikazujemo životinje,stvari,pojave,itd. s ljudskim osobinama (onaj naziv koji ima u sebi slovo c i više se koristi), didaskalije - Koristi se u drami,piše se u zagradama i govori glumcima što da rade na pozornici., isprekidana - Rima sa shemom abcb., aliteracija - Stilsko sredstvo ponavljanja istih suglasnika u stihu., lirika - Književni rod u kojem spadaju pjesme., srok - Rima ili..., fabula - Redosljed događaja u književnom,filmskom ili kazališnom djelu;redosljed zbivanja radnje., dijalog - razgovor dvije osobe, katren - Drugi naziv za četverostih., osmerac - Ako jedan stih ima osam slogova zovemo ga:, onomatopeja - Stilsko izražajno sredstvo oponašanja zvukova iz prirode., anegdota - Kratka priča koja opisuje neki čudan, neobičan ili smiješan događaj.Na kraju te priče uvijek je istaknuta pouka., metafora - Stilsko izražajno sredstvo u kojem se jedna riječ zamjenjuje drugom na osnovi sličnosti, haiku - Pjesma od tri stiha (slogovi: 5-7-5).,

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?