1) Kako se tvori pluskvamperfekt? a) aorist + futur drugi b) glagol + plus + kvam c) imperfekt pom gl. biti + gl. pr. radni d) perfekt pom. gl. biti + gl. pr. radni 2) Što je aorist 2. os. jd. od kupiti? a) kupiš b) kupovasmo c) kupim d) kupi 3) Bijaše legla je: a) aorist b) imperativ c) pluskvamperfekt d) krnji perfekt e) imperfekt 4) Što je perfekt 3. os. mn. od živjeti? a) živio sam b) živjeli smo c) Živi smo! d) Živjeli su e) živjeli ste 5) Napiši imperatim 1. os. jd. od teći. a) teci b) moraš teći c) to se ne može 6) Što od navedenog je kondicional prvi? a) bismo bili pjevali b) pjevat ćemo c) pjevaj 7) Što je kondicional drugi 2. os. mn. od učiti a) uči b) bio bih učio c) ne želim učiti

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?