Što se najčešće izriče prezentom?, Kako se tvori prezent? , Kako se tvori perfekt?, Što je krnji perfekt?, Koji su nastavci aorista?, Zašto je aorist "prošlo svršeno vrijeme"?, Navedi nastavke imperfekta., Od kakvih se glagola tvori imperfekt?, Kakve radnje izričemo pluskvamperfektom obzirom na to kada su se dogodile?, Kako se tvori pluskvamperfekt?, Što izričemo futurom prvim?, Koji su nam glagolski oblici potrebni za tvorbu futura prvog?, Kakve se radnje izriču futurom drugim obzirom na to kada će se dogoditi?, Objasni tvorbu futura drugog., Zašto je imperativ i složen i jednostavan glagolski oblik? , Što izričemo imperativom?, Što izričemo kondicionalom prvim?, Kako se tvori kondicional prvi?, Što izričemo kondicionalom drugim? , Kako se tvori kondicional drugi? .

Таблица лидеров

Случайное колесо — это открытый шаблон. Он не создает баллы для таблицы лидеров.

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?