Excel-ում աղյուսակային տվյալների հասցեավորման տեսակ։, Excel-ում տվյալների յուրաքանչյուր շարք դիագրամում ունի իր գույնը կամ նշանակման միջոցը, որը ցուցադրվում է դիագրամի ․․․․, Excel-ում բանաձևը պատճենելիս այնտեղ առկա հարաբերական հասցեները, Էլեկտրոնային փոստում առաքված հաղորդագրության բուն տեքստն անվանում են, Համակարգչային վիրուսի տեսակ է՝ , Էլեկտրոնային փոստի հասցեում @ նշանից աջ գրվում է նամակը ստացողի համակարգչի՝, Excel-ում A1:B3 միջակայքում գտնվում են հետևյալ հասցեներով բջիջները՝, CorelDRAW խմբագրիչում Polygon tool գործիքը հնարավորություն է տալիս նկարել (առկա է մեկից ավելի ճիշտ պատասխան).

Լաբորատոր առաջադրանք՝ Random wheel

Тема

Шрифты

Параметры

Таблица лидеров

Случайное колесо — это открытый шаблон. Он не создает баллы для таблицы лидеров.

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?