I like oranges., I don't like tomatoes., Do you like banana cake?, I like fish., I don't like burgers., Do you like ice cream?, I don't like fruit., I like apples., Do you like chocolate cake?, I like chocolate..

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?