1) Što je Svemir? a) Crna rupa b) Zvjezdarnica c) Najveći mogući prosor s cjelokupnom materijom 2) Što je Asteroid? a) Zvijezda padalica b) Mali planet c) Zemljina gromada 3) Što je Meteor? a) Zemljina gromada b) Mali planet c) Zvijezda padalica 4) Što je Meteorit? a) Zvijezda padalica b) Zemljina gromada c) Mali planet 5) Što je SUNCE? a) Energetski pokretač Zemlje b) Zvijezda c) Planet 6) Zemlja je.....planet od Sunca. a) četvrti b) osmi c) treći 7) Što je ATMOSFERA? a) Vodeni omotač b) Zemljin zračni omotač c) Zajednica živih bića 8) Biološka raznolikost je.... a) Sva raznolikost živog svijeta na Zemlji. b) Sva živa bića koja su dio nekog ekosustava c) Zajednica živih bića i staništa 9) Što je Ekosustav? a) Zajednica živih bića i staništa b) Sva živa bića koja su dio nekog ekosustava c) Sva raznolikost živog svijeta na Zemlji. 10) Što je Životna zajednica. a) Sva raznolikost živog svijeta na Zemlji. b) Sva živa bića koja su dio nekog ekosustava c) Zajednica živih bića i staništa 11) Što obuhvaća Biosfera? a) obuhvaća vodu na Zemlji b) obuhvaća sve djelove Zemlje gdje se održava život:hidrosfere,atmosfere,litosfere c) obhvaća miris 12) Što je Ekologija? a) biološka znanost koja proučava odnose između živih bića, njihov utjecaj na okoliš te utjecaj okoliša n živih bića. b) Organizacijska razina c) naziv ekosustava

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?