poveži - imperativ, 2.l.jd., naučili smo - perfekt, 1.l.mn., budu završili - futur drugi 3.l.mn., bijah naučio - pluskvamperfekt 1.l.jd., napisah - aorist, 1.l.jd., ugledasmo - aorist, 1l.mn., slikaste - imperfekt, 2. l.mn., slikamo - prezent, 1.l.mn., stoje - prezent, 3l.mn.,

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?