1) U simbiozi s dušičnim bakterijama je: a) preslica b) vodopija c) djetelina d) divlja mrkva e) hrčak f) tratinčica 2) Na slici je prikazana biljka imenom: a) kadulja b) trputac c) vodopija d) kaćuni 3) Koja slika prikazuje divlju mrkvu? a) b) c) d) e) 4) Gušter nalik na zmiju(bez noga) naziva se: a) Zelembać b) Sljepić 5) Ptica grabljivica travnjaka je: a) Orao b) Jastreb c) Škanjac 6) Pesticid i umjetno gnojivo NE može poremetiti prirodnu ravnotežu: a) DA b) NE 7) Spolni dimofrizam je vidljiv kod: a) Prepelice b) Fazana c) Hrčka d) Škanjca e) Gujavica 8) Koja blijka je korov a) djetelina b) kukuruz c) pšenica d) ječam e) različak f) zob 9) Korove suzbijamo: a) Pesticidima b) Insekticidima c) Herbicidima 10) Ako se ________ ne uklanja može se dobiti kazna. a) mak b) slak c) ambrozija d) kukolj e) različak 11) Hrčak: a) Ne mijenja boju krzna. b) Živi u šumi c) Sprema hranu za zimu d) Zimi je zlatnožute boje. 12) Jedina kokoš naših krajeva koja je selica je: a) Prepelica b) Fazan c) Škanjac d) Sokol 13) Škanjac je ptica koja je grabežljivac. Najčešće je potrošać_________reda. a) I. b) II. c) III. 14) Proizvođači su na______________hranidbene piramide. a) dnu b) sredini c) vrhu 15) Što je silaža: a) Hrana koju nije potrebno silirati. b) Hrana koja se dobiva nakon siliranja c) Stočna hrana koja se dobiva košnjom d) Stočna hrana koja se dobiva siliranjem trave. 16) Umjetno gnojivo i pesticid nisu štetni za biljke i životinje: a) DA b) NE 17) Oranice se održavaju: a) košnjom b) ispašom c) oranjem 18) Travnjaci se održavaju: a) košnjom b) ispašom c) oranjem 19) Travnjaci i pašnjaci su najviše ugroženi zbog: a) toga jer ih ljudi ne žele obrađivati b) previše se koristi pesticid i umjetno gnojivo c) nema dovoljno stoke d) Košena trava se silira

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?