1) Odaberi točnu tvrdnju! a) Brojevi su riječi kojime imenujemo bića, stvari i pojave. b) Brojevi su riječi kojima izričemo količinu i poredak. c) Brojevi su riječi kojima izričemo radnju, stanje i zbivanje. d) Brojevi su riječi kojima izričemo okolnosti radnje. 2) Brojeve dijelimo na: a) velike i malene b) glavne i sporedne c) glavne i redne d) redne i neredne 3) Brojevi su promjenjive riječi jer ih možemo: a) stupnjevati b) sprezati c) sklanjati d) sažimati 4) Od glavnih brojeva sklanjaju se: a) jedan, dva, tri, četiri i svi složeni koji njima završavaju b) jedan, dva, tri i četiri c) samo parni d) samo neparni 5) Od rednih brojeva sklanjaju se: a) samo parni b) samo neparni c) samo do 10 d) svi 6) "Drugi put čitam istu knjigu. Stajala je na četvrtoj polici u sobi." - Označeni brojevi su: a) glavni b) sporedni c) redni d) neredni 7) "Posudila sam je tri puta. Gledala sam je dvadeset dva dana." - Označeni brojevi su: a) glavni b) sporedni c) redni d) neredni 8) Odaberi točan oblik brojevnoga izraza. a) Od tri mačića najdraži mi je sivi. b) Od triju mačića najdraži mi je sivi. 9) Odaberi točan oblik brojevnoga izraza. a) Idem u šetnju s dvijema prijateljicama. b) Idem u šetnju s dvjema prijateljicama. 10) Odaberi točan oblik brojevnoga izraza. a) Pročitala sam trideset dvije stranice knjige. b) Pročitala sam tridesetdvije stranice knjige. 11) Odaberi točan oblik brojevnoga izraza. a) Na igralište će doći oko deset učenika. b) Na igralište će doći oko desetak učenika.

Brojevi 6. razred - Hrvatski jezik

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?