1) Koliko harfa ima žica? a) 50 b) 47 c) 32 2) Koji je ovo instrument na slici? a) Lutnja b) Bisernica c) Bass gitara 3) Koje dijelove ima gitara? a) Tijelo,vrat,konjic i 6 žica b) Otvor,gornji konjic i 6 žica c) Pragovi, mehanizam za ugađanje 4) Koje glazbalo može biti mandolina? a) Solističko i orkestarsko b) Narodno c) Pijanistićko 5) U koju skupinu spadaju tambure? a) Hrvatske tradicijska glazbala b) Indonezijska glazbala c) Mexsička glazbala 6) Od kud potječe balalajka? a) Ukraina b) Rusija c) Makedonija 7) Koja su žičana glazbala?  a) Harmonika b) Bisernica,brač c) Klavir 8) Kako se svira harfa? a) Bez ruku b) Obje ruke c) Jednom rukom 9) Sto se izvodi na električnoj gitari? a) Turbo folk glazba b) Narodna glazba c) Popularna i rock glazba 10) Kakav ton ima lutnja? a) Nježan i visok ton b) Dubok i glasan ton c) Nježan i tih ton

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?