1) Nastavci za tvorbu aorista jesu: a) -oh, -e, -e, -osmo, -oste, -oše b) -jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu c) -im, -iš, -i, -imo, -ite, -e d) ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će 2) Prepoznaj rečenice u kojima je glagol u prezentu. a) Skuhali smo varivo od kelja. b) Kuham juhu. c) Gladni smo. d) Kuhat ćemo kapučino. e) Upravo skuhah ručak. 3) Prepoznaj rečenicu u kojoj je uporabljen glagol u pluskvamperfektu. a) Putovao sam svijetom. b) Bio sam posjetio rođake u Madridu. c) U Berlinu sam izgubio prtljagu. d) U Parizu sam se zaljubio. 4) Koje pitanje nije pravilno oblikovano? a) Je li me vidiš? b) Znamo li se? c) Hoćemo li se upoznati? d) Jesi li napisao zadaću? 5) Prepoznaj rečenicu u kojoj je glagol u imperativu. a) Znao bih sve. b) Pogledaj današnje novine! c) Umalo smo se izgubili. d) Čitam zanimljivu knjigu.

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?