1) U kojem se gradu cuva bscanska ploca? a) Varazdin b) Baska c) Osijek d) Zagreb e) Vukovar f) Split 2) U povijesti krvatskog jezika, trojezicnost je bila.... a) Latinski, staroslavenski i starohrvatski b) Starolatinski, staroslavenski i starohrvatski c) Latinski, spanjolski i hrvatski d) cakavski, kajkavski i stokavski 3) Sto od navedenog je pisano cirilicom? a) Vinodoslki zakonik i poljicki status b) Red i zakon sestara dominikanki i sibenska molitva c) Povaljska listina i poljicki status d) Valunska ploca, Istarski razvod i Hrvojev misal e) Branimirov natpis i povaljska istina 4) Pravopisni znakovi su.... a) znakovi koji se nazivaju jos i prometni znakovi b) su znakovi koji kazuju kako se nesto cita i razumije 5) U kojoj recenici se nalazi izostavnik? a) Ili grmi, il´se zemja trese! b) On je (svi to znamo) dosao radi nas. c) Perfekt je... hmm... glagol.... u proslosti. 6) Koja je recenica pravilno napisana? a) Dejan (youtuber) nasmijava svoje gledatelje. b) (Ariana Grande je "prosto" savrsena.) c) Ekipa je (isla na voznju bicikla). 7) Posvojne zamjenice su... a) moj,tvoj,njegov,njezin,nas,vas,njihov b) ja, ti, ona, ono, on, mi, vi, oni, one, ona c) I a) i b) je tocan odgovor! 8) Zamjenjuju imenice i znace govornika, sugovornika i negovornika, to je... a) Povratna zamjenica b) Povratno-posvojna zamjenica c) Posvojna zamjenica d) Pokazna zamjenica e) Pokazno-osobna zamjneica f) Osobna zamjenica 9) Predmet radnje ne moze biti u nominativu ni u vokativu, stoga ne postoji oblik povratne zamjenice u tim padezima. a) Tocno! b) Ne tocno! c) Ne znam. :P 10) Infinitiv je... a) glagolski oblik b) odredeni glagolski oblik c) neodredeni glagolski oblik 11) Glagoli po predmetu radnje su... a) Uzajamno povratni, nepravi povratni i pravi povratni b) Prijelazni, neprijelazni i povratni c) Pravi povratni, neprijelazni i povratni d) Prijelazni, nepravi povratni i povratni 12) Koja je recenica pravilno napisana? a) Dano im je dovoljno papira. b) Dato im je dovoljno papira. 13) Koji je glagol (od ponudenih) u sadsnjosti? a) Prezent b) Perfekt c) Pluskvamperfekt d) Futur drugi e) Kondicional prvi f) Imperfekt 14) "Ugleda ga i zacrveni se kao paprika", koji se glagolski oblik nalazi u recenici? a) Perfekt b) Kondicional drugi c) Glagolski predikat d) Aorist e) Imperfekt f) Prezent 15) Koji su nastavci imperfekta? a) -ah, -ase, -ase, -asmo, -aste, -ahu b) -jah, -jase, -jase, -jasmo, -jaste, -jahu c) -ijah, -ijase, -ijase, - ijasmo, -ijaste, -ijahu d) Svi su odgovori tocni! 16) "Budete vidjeli da je super youtuber", u kojem glagolskom obliku je glagol u recenici? a) Futur prvi b) Perfekt c) Pluskvamperfekt d) Kondicional drugi e) Futur drugi f) Imperativ 17) "Bijahu dosli u njezinu skolu", u kojem rodu i broju je glagol iz recenice? a) s.r., 2. mn. b) m.r., 3. mn. c) m.r., 1. jd. 18) Pluskvamperfekt izrice... a) predbuducu radnju b) buducu radnju c) pretproslu radnju d) proslu nesvrsenu radnju e) proslu svrsenu radnju 19) Glagolski je vid... a) radnja koja traje b) glagoli koji se razlikuju samo po vidu c) radnja koja je djelomicno ili u cjelosti zavrsena d) obiljezje glagola kojim se izrice trajanje radnje 20) "Oprosti sto nisam bila uz tebe", koji glagolski nacin se nalazi u recenici? a) Imperativ, zabrana b) Imperativ, molba c) Imperativ, savjet d) Imperativ, molba za oprastaj e) Kondicional prvi f) Kondicional drugi 21) Glagolsko vrijeme... a) oznacava proslost, sadasnjost i buducnost b) izrazava odnos glagolske osobe prema radnji c) oznacava buducnost 22) Kako se pravi kondicional drugi? a) aorist pomocnoga glagola biti+glagolski pridjev radni b) kondicional prvi pomocnoga glagola biti+glagolski pridjev radni c) prezent pomocnoga glagola htjeti+infinitiv d) nenaglaseni prezent glagola biti+glagolski pridjev radni 23) Gdje se nalazi imenski predikat? a) Ariana Grande je pjevacica. b) Nika je bila djevojcica. c) Gloria ce biti na natjecanju prva. d) Petra je pametna i smijesna. e) Svi odgovori su tocni. 24) Glagolski predikat je... a) izrecen pomocnim glagolom biti i imenskom rijecju b) izrecen glagolom u nekom vremenu ili nacinu c) zapovijedni glagolski nacin 25) Sto je portret? a) opis koji ujedinjuje prikazivanje vanjskog izgleda i unutarnjih osobina lika b) opis knjizevnog lika usredotocen na njegove karakteristike c) opis usredotocen na pojedinosti izgleda lika

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?