Što zamjenjuju osobne zamjenice?, Nabroji osobne zamjenice., Sklanjaj zamjenicu VI u svim padežima?, U kojem ćemo slučaju zamjenicu VI pisati velikim početnim slovom?, Koju zamjenicu zovemo povratnom zamjenicom? Navedi njezin naglašeni i nenaglašeni oblik., Kojih padeža nema povratna zamjenica?, U kojem padežu povratna zamjenica ima oblik SOBOM?, Navedi primjer u kojem riječ SE nije povratna zamjenica, već čestica., Što zamjenjuju posvojne zamjenice?, Kojom ćemo posvojnom zamjenicom zamijeniti istaknutu riječ: MARKOVA je lopta probušena.?, Imaju li posvojne zamjenice rod i broj?, Nabroji posvojne zamjenice., Kojom ćemo osobnom zamjenicom zamijeniti istaknute riječi: Marko i ja idemo u isti razred., Sklanjaj posvojnu zamjenicu i imenicu MOJ PRIJATELJ., Pravilno pročitaj rečenicu: Mi smo nama ispekli palačinke za doručak., Koje posvojne zamjenice imaju oblik u vokativu?, Pročitaj pravilno rečenicu: Jutros sam oprao njegovog automobila., Kako glasi povratno-posvojna zamjenica u ženskom rodu jednine?, Pročitaj pravilno rečenicu: Ti voliš tvoju prijateljicu., Na koja pitanja odgovaraju pokazne zamjenice?, Nabroji 5 pokaznih zamjenica!, Ispravno pročitaj rečenicu: Volio bih kupiti takvog bicikla., Sklanjaj pokaznu zamjenicu i imenicu: taj dječak..

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Случайное колесо — это открытый шаблон. Он не создает баллы для таблицы лидеров.

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?