Быстрее создавайте лучшие уроки
1) למי אני רוצה להגיד תודה 2) חוויה מצחיקה 3) אירוע משמעותי שקרה לי 4) מה הייתי שמח שימשיך בסניף אחריי 5) משהו שהייתי עושה אחרת 6) מישהו שאני רוצה לבקש ממנו סליחה 7) משהו שאני לוקח איתי הלאה 8) פחד שהתגברתי עליו 9) תכונה/מיומנות שרכשתי השנה 10) משהו שגיליתי על עצמי

Переключить шаблон

Интерактивный

Таблица лидеров

Откройте поле — это безграничный шаблон. Он не создает баллы для таблицы лидеров.

Аналогичные учебные задания из Сообщества

Переключить шаблон

Интерактивный