1) Lirika je: a) Vrsta stiha b) Vrsta strofe c) Vrsta književnog roda d) Lirska pjesma 2) Onomatopeja je: a) Stilsko pjevanje b) glasovna je figura oponašanja ili prenošenja zvukova iz prirode u nekom književnome djelu c) Vrsta radnje d) Imena gradova,sela,itd.... 3) Epitet je: a) Ukrasni pridjev koji stoji kao dodatak imenici. b) To je promjenjiva vrsta riječi kojom se izriče radnja, stanje ili zbivanje. c) Vrsta pjesme d) Lirska pjesma 4) Izbaci uljeza a) Imenice b) Glagoli c) Epitet d) Onomatopeja 5) Koja se lirska pjesma krije u tekstu ,,Zagreb"? a) Lirska ljubavna pjesma b) Lirska domoljubna pjesma c) Pejzažna lirska pjesma d) Socijalna lirska pjesma 6) Što je stih a) Cijela pijesma b) Redak u pijesmi c) Ljubavna pijesma 7) Personifikacija je.... a) Stilsko izražajno sredstvo koja nastaje kada neživim stvarima dajete osobine čovjeka. b) Pridjev koji se dodaje rečenici c) Redak u pijesmi 8) Aliteracija je..... a) Vrsta lirske pjesme b) Veznik koji spaja riječi c) Stilsko sredstvo ponavljanjem istih ili sličnih suglasnika radi jačeg zvučnog dojma d) Glagolsko vrijeme 9) Izbaci uljeza a) Glagoli b) Suprotnost c) Usporedba d) Lirska pjesma 10) Izbaci uljeza a) Glagoli b) Epitet c) Usporedba d) Imenice

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?