1) Lirika je: a) vrsta stiha b) vrsta strofe c) vrsta književnog roda d) vrsta lirske pjesme  2) Onomatopeja je: a) stilsko sredstvo uspoređivanje po sličnosti b) vrsta rime c) vrsta strofe d) stilsko sredstvo oponašanje zvuka u prirodi 3) Asonanca je: a) ponavljanje istog samoglasnika radi postizanja zvukovnog ugođaja b) književni rod c) stilsko izražajno sredstvo d) vrsta strofe 4) Lirska pjesma: a) stilsko izražajno sredstvo b) redak u pjesmi c) kraće književno djelo najčešće napisano u stihovima d) Isprekidana rima 5) Izražava ljubav prema domovini,narodu, jeziku i povijesnim osobama a) Pejzažna pjesma b) Ljubavna pjesma c) Domoljubna pjesma d) Aliteracija 6) Aliteracija je: a) Proza b) Epifora c) ponavljanje istog suglasnika radi postizanja zvukovnog ugođaja. d) Nagomilana rima 7) Koju vrsta rime je ako je aa bb cc a) Nagomilana rima b) Parna rima c) Križna rima d) Isprekidana rima 8) Dopuni: Epitet je koji s imenicom na koju se odnosi stvara življu i potpuniji sliku   a) Pridjev b) Stilsko izražajno sredstvo c) stvara 9) Stih: a) redak u pjesmi koji se odlikuje posebnom zvučnošću i ritmom b) Rima c) Epika d) Drama 10) Kasnim suncem jesenjem a) Asonanca b) Aliteracija c) Epitet d) Vezani stih

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?