Быстрее создавайте лучшие уроки
What are you doing on Friday?, I might go to Julia's party or maybe I'll go to the cinema., I'm going to Julia's party, so I'll give you a lift if you want., Thanks. I'll phone you if I need a lift..

SpeakOut UppInt Unit 4.5 Lookback ex. 5 Part 1

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный