1) Pokazala je svoju ulicu. a) osobna b) pokazna c) posvojna d) povratno-posvojna 2) Nasloni se na me. a) upitna b) pokazna c) osobna d) povratna 3) Za njihovoga psa te pitam. a) posvojna, osobna b) povratna, osobna c) pokazna, osobna d) osobna, povratna 4) Pozdravi svoje! a) povratno-posvojna b) povratna c) pokazna d) osobna 5) Popela se na ono brdo. a) pokazna b) osobna c) upitna d) povratno-posvojna 6) U te dane se želim vratiti. a) osobna b) povratna c) posvojna d) pokazna 7) On je njezina tajna. a) pokazna, osobna b) osobna, posvojna c) povratna, posvojna d) pokazna, osobna 8) Gleda u svoje dvorište. a) povratno-posvojna b) posvojna c) osobna d) upitna 9) Čega se sjećaš? a) pokazna b) osobna c) upitna d) povratna 10) Dodaj mi svoju svjetiljku. a) pokazna, osobna b) osobna, povratno-posvojna c) osobna, posvojna d) osobna, povratna 11) Poslala sam ti poruku. a) osobna b) pokazna c) povratna d) upitna 12) Baš njegov razred je najbolji. a) upitna b) pokazna c) posvojna d) povratna 13) Moj govor me predstavlja. a) osobna, osobna b) povratna, pokazna c) posvojna, osobna d) pokazna, posvojna 14) Donesi te cipele. a) osobna b) pokazna c) posvojna d) povratno-posvojna 15) Češljam se. a) posvojna b) povratna c) osobna d) pokazna 16) Lijepo vam je ovo dvorište. a) osobna, pokazna b) posvojna, povratna c) osobna, posvojna d) osobna, povratno-posvojna

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?